Luftkvalitetsfaktorer forklaret

  • Kuldioxid (CO₂)

Målingen af ​​CO₂-koncentrationen (Carbon Dioxide) giver et mål for, hvor stor en procentdel af den luft, vi indånder, der består af luft, der allerede er blevet udåndet af andre mennesker, dette kaldes Rebreathed-fraktionen. En forhøjet genåndet fraktion er lig med en større sandsynlighed for spredning af infektion.

  • Partikler (1 μm, 2.5 μm, 10 μm)

Covid-19 og andre vira kan leve i partikler i luften og er årsagen til dråber og luftbåren transmission. Når disse partikler inhaleres, aflejres de i åndedrætssystemet og afgiver deres virusnyttelast.

  • Fugtighed (RH)

Relativ luftfugtighed spiller en vigtig rolle i overlevelsen af ​​virus i luften, samt hvor længe de forbliver luftbårne.

  • Flygtige organiske forbindelser (VOC)

Flygtige organiske forbindelser eller VOC'er, refererer til organiske kemiske forbindelser, der kan påvirke menneskers sundhed negativt. De udsendes som dampe fra visse faste stoffer eller væsker og omfatter en række kemikalier. VOC ses ofte i rengøringsmidler, klæbemidler, maling og luftfriskere.

  • Nitrogendioxid (NO₂)

De vigtigste kilder til NO₂ er primært emissioner fra køretøjers udstødningsgasser og boligopvarmning. Langvarig eksponering for NO₂ kan forårsage et bredt spektrum af alvorlige sundhedsproblemer såsom hypertension, diabetes, hjerte- og kardiovaskulære sygdomme og endda død.