Hvad er forskellen mellem Health Index og AQI?

HALO Smart Sensor giver et sundhedsindeks i realtid over den potentielle risiko for spredning af luftbårne smitsomme sygdomme i en bygning. Luftkvalitetsindeks (AQI) er en måling af kvalitet af er baseret på en EPA-skala.

Dette sundhedsindeks bruges til at reducere spredningen af ​​infektion, og det bruger korte målecyklusser til hurtig udbedring. Sundhedsindeksets faktorer er:
• Kuldioxid (CO₂)

• Partikler (1 μm, 2.5 μm, 10 μm)

• Luftfugtighed (RH)

• Flygtige organiske forbindelser (VOC)

• Nitrogendioxid (NO₂)