AQI-begivenheder

AQI er en forkortelse for Air Quality Index.

Måling af AQI bestemmes af EPA. Det bruges til at evaluere miljøets kvalitet med hensyn til kemikalierne i luften. En AQI-aflæsning kan give os et tal, der repræsenterer, hvor forurenet luften kan være. HALO Smart Sensor giver en AQI-måling, der er et rullende gennemsnit af kvaliteten af ​​den luft, du trækker vejret i løbet af et par timer.


HALO laver lange målecyklusser for generel luftkvalitet for følgende forurenende stoffer:

Partikler (2.5 μm, 10 μm)

Kulilte (CO)

Nitrogendioxid (NO₂)