Kulilte (CO)

Efterhånden er de fleste mennesker klar over de dødelige virkninger
høje koncentrationer af denne lugtfri, farveløse gas.
Eksponering for lavere niveauer, som nogle gange afgives af brændstofforbrændingsapparater, kan også forårsage uønskede reaktioner,
herunder forvirring og hukommelsestab.