Hændelsesanalyse

HALO Cloud Analytics kan tilgås fra HALO Cloud Dashboard. Ud over Heat Maps og Event Trend Graphs, HALO
Cloud Analytics giver brugerne mulighed for at overlejre
hændelser og data fra flere sensorer på en enkelt
graf, der giver større indsigt i sikkerhed, sikkerhed og
luftkvalitetstendenser.