Sundhedsindeks

HALO Smart Sensor Health Index giver en realtidsindikation af den potentielle risiko for spredning af luftbårne smitsomme sygdomme i en bygning.

Disse hændelser hjælper med at reducere spredningen af ​​infektion.

Sundhedsindeksfaktorer bestemmes af målingerne af kuldioxid (CO₂), partikler (1 μm, 2.5 μm, 10 μm), fugtighed (RH), flygtige organiske forbindelser (VOC) og nitrogendioxid (NO₂)