Sundhedsindeksbegivenhed

HALO Smart Sensor Health Index giver en realtidsindikation af den potentielle risiko for spredning af luftbårne smitsomme sygdomme i en bygning.

Dette sundhedsindeks bruges til at reducere spredningen af ​​infektion, og det bruger korte målecyklusser til hurtig udbedring. Sundhedsindeksets faktorer er:
• Kuldioxid (CO₂)

• Partikler (1 μm, 2.5 μm, 10 μm)

• Luftfugtighed (RH)

• Total flygtige organiske forbindelser (TVOC)

• Nitrogendioxid (NO₂)