Højdekrav

Højden vil variere afhængigt af de fundne genstande. 

For vape-detektion skal du være på 8-9 fod – ikke højere.