Folk tæller begivenhed

Begivenheden, der tæller personer, er en ny funktion, der kun er tilgængelig for HALO-3C-PC'en. People Count fungerer ved at registrere forstyrrelser i et rums termiske signatur, som HALO derefter fortolker for at finde ud af, om det er en beboer inden for sensorens synsfelt. 

Korrekt placering og orientering af HALO er vigtig at gøre brug af sensorens synlige rækkevidde. Ved den første installation af HALO anbefales det, at ingen personer er i samme rum som HALO'en ved opstart, da det giver sensoren mulighed for at lære miljøet at kende.

Bemærk venligst, at loftshøjden også er en faktor for rækkevidden af ​​sensoren, for eksempel hvis HALO installeres til et 8 fods loft, vil den have en effektiv rækkevidde på 7 fod fra sensoren.

Sådan konfigurerer du en begivenhed for personer, der tæller:

  1. Naviger til HALO-websiden.
  2. Klik på Begivenheder på den nederste navigationslinje.
  3. Klik på Tilføj begivenhed, og vælg datakilden for antal personer.
  4. Navngiv denne begivenhed People_Counting og indstil tærsklen til, hvor mange personer der er tilladt i rummet, +1
  5. Herfra kan du tildele enhver handling til denne begivenhed under menuen Handlinger.