TVOC (Total Volatile Organic Compounds)

HALO Smart Sensor registrerer flygtige organiske forbindelser i luften. Totale flygtige organiske forbindelser (VOC'er) er gasser, der udsendes fra en række forskellige materialer, som kan have kort- og langsigtede sundhedseffekter. Koncentrationen af ​​mange VOC'er kan være op til 10 gange højere indendørs end udendørs. HALOs VOC-sensor er designet til at registrere og levere metrikker på VOC'er.

Kilder til VOC omfatter mange almindelige produkter, herunder rengøringsvæsker, desinfektionsmidler, maling og lak. Afbrænding af brændstoffer som træ og naturgas producerer også VOC'er.

Kortvarig eksponering for lave niveauer af VOC'er kan forårsage halsirritation, kvalme, træthed og andre mindre klager. Langvarig eksponering for høje koncentrationer af VOC'er er blevet forbundet med mere alvorlig luftvejsirritation samt lever- og nyreskader. Produkter kan udsende VOC'er, selv når de er på lager, dog i mindre grad end når de bruges aktivt.

VOC-sensoren er kun et element i HALO Smart Sensors muligheder. Opdag mere om HALO.