Hvad er skalaen for AQI? 

EPA bestemmer AQI-skalaen, og HALO Smart Sensor giver en nøjagtig måling ved hjælp af flere sensorer. AQI-aflæsninger er baseret på et tal mellem 0-500 med visse intervaller svarende til forskellige niveauer af sundhedsrisici. 

  • Grøn: En aflæsning på 0-50 betragtes som god luftkvalitet, og der er minimal eller ingen risiko. 
  • Gul: En aflæsning på 51-100 er moderat luftkvalitet, hvor der er mulighed for risiko for dem, der er overfølsomme over for forurenet luft. 
  • Orange: En aflæsning på 101-150 er usund for sensitive grupper, og de har en betydelig risiko for at udvikle uønskede helbredseffekter. 
  • Rød: En aflæsning på 151-200 er usund for alle grupper af mennesker, og alle er i risiko for at udvikle betydelige helbredseffekter. 
  • Lilla: En aflæsning på 201-300 er meget usund for alle grupper, og risikoen for at udvikle en sundhedseffekt er meget betydelig. 
  • Rødbrun: En aflæsning på 301 eller højere er farlig, og enhver, der udsættes for disse forhold, har stor risiko for at blive påvirket. 

Reference: https://www.airnow.gov/aqi/aqi-basics/