Patenter

Følgende produkter er beskyttet af patenter i USA og andre steder for IPVideo Corporation. Denne hjemmeside er stillet til rådighed for at opfylde de virtuelle patentmærkningsbestemmelser i forskellige jurisdiktioner, herunder de virtuelle patentmærkningsbestemmelser i America Invents Act og give meddelelse i henhold til 35 USC §287(a). Følgende liste over produkter og patenter er muligvis ikke altomfattende. For eksempel kan nogle produkter, der er anført her, være dækket af patenter i USA og andre steder, som ikke er opført, og andre produkter, der ikke er anført her, kan være beskyttet af et eller flere patenter i USA og andre steder.

 

Følgende liste over produkter kan være dækket af et eller flere af følgende amerikanske patenter:

Produktnavn: HALO Smart Sensor

Patentnummer: 10,970,985

Patentnummer: 11,183,041

Patentnummer: 11,302,164

Patentnummer: 11,302,165

Patentnummer: 11,302,163

Patentnummer: 11,302,174

Andre patenter er under behandling.

 

US varemærkeansøgning serienummer 88687681

 

 

Australiens patentnummer: 2019292029