Garanti

HALO 2C - TO ÅRS BEGRÆNSET PRODUKTGARANTI

Garantidækning
IPVideo garanterer den oprindelige køber (distributøren), at IPVideo-produktet vil være fri for defekter i design, udførelse og materialer under dokumenteret normal brug i en periode på to (2) år fra datoen for det oprindelige køb ("Garantiperiode"). . Denne garanti gælder også for tilbehør som f.eks. monteringer, hvis det følger med IPVideo-produktet på datoen for det oprindelige køb.

Den oprindelige køber skal uden unødig forsinkelse underrette IPVideo om enhver defekt, der viser sig i IPVideo Produktet i henhold til IPVideos RMA-håndtering, og undladelse heraf medfører, at den oprindelige køber mister retten til at få manglen afhjulpet. En gyldig form for en salgsseddel eller kvittering, der underbygger købet og datoen herfor, skal fremvises for IPVideo inden for garantiperioden for at opnå garantiservice. Den oprindelige købers eneste retsmiddel og IPVideos eneste og eksklusive ansvar er begrænset til, efter IPVideos eget skøn, enten reparation af IPVideo-produktet ved brug af nye eller renoverede reservedele eller udskiftning af produktet. Reparerede produkter eller erstatningsprodukter garanteres i henhold til de heri anførte vilkår i resten af ​​den oprindelige garantiperiode eller halvfems (90) dage, alt efter hvad der er længst. Når et produkt eller en del udskiftes, bliver alle produkter eller dele heraf, der udskiftes, IPVideos ejendom. Denne garanti gælder i alle lande og kan håndhæves ved at kontakte IPVideo Support. For mere information besøg venligst vores websted: www.ipvideocorp.com/support.

Undtagelser og begrænsninger
Denne garanti er betinget af korrekt oplagring, forsendelse og dokumenteret normal brug af IPVideo-produkterne, og gælder specifikt ikke, hvis produktet har fået ændret, skæmmet eller fjernet model- eller serienummeret, eller på defekter, der kan tilskrives (i) ændringer til eller ændringer af produkterne foretaget af enhver anden part end IPVideo, (ii) defekt vedligeholdelse, forkert installation eller fejlbehæftet reparation af enhver anden part end IPVideo, (iii) brug af produkterne til et formål, som de ikke er designet eller beregnet til, (iv ) normal slitage eller forringelse, eller (v) misbrug, misbrug, uagtsomhed eller ulykker.

Garantien gælder ikke for IPVideo-produkter, der er købt "som de er", eller hvor IPVideo, sælgeren eller likvidatoren udtrykkeligt har fraskrevet sig deres garantiforpligtelse vedrørende produktet. Derudover gælder garantien kun for IPVideo-produkter købt hos en autoriseret distributør/forhandler.

DEN OVENSTÅENDE GARANTI ER DEN ENESTE GARANTI, DER GÆLDER MELLEM DEN ORIGINELLE KØBER OG IPVIDEO MED HENSYN TIL IPVIDEO-PRODUKTERNE, OG INGEN ANDRE GARANTIER AF NOGEN ART GÆLDER. I DET MAKSIMALTE OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV, FRASKRIVER IPVIDEO ALLE ANDRE GARANTIER ANDRE END DE UDTRYKKEDE GARANTIER ANGIVET OVENFOR, HAVET LOVBESTEMMET, UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, INKLUSIVE ELLER ELLER ELLER UDTALT . VISSE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE UDELUKKELSE AF GARANTIER SOM ANGIVET HERI. HVIS LOVGIVNING UNDER SÅDANNE JURISDIKTIONER GÆLDER, SÅ ER ALLE UDTRYKKELIGE OG UNDERFORSTÅEDE GARANTIER BEGRÆNSET TIL GARANTIPERIODEN, DER ER IDENTIFICERET OVENFOR, OG ELLER I DET MAKSIMALE OMFANG, LOVEN TILLADER. UNDTAGET SOM ER ANGIVET I DENNE SKRIFTLIGE GARANTI ELLER I DET MINIMUMSTRÆK, DER KRÆVES AF OBLIGATORISK LOV, KAN HVERKEN IPVIDEO ELLER NOGEN AF DETS TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER VÆRE ANSVARLIG FOR NOGEN SÆRLIGE, TILFÆLDELIGE, FØLGELIGE, PUNITIREKTIVERE ELLER PUNITIVE FÆLLESSKABER INDSÆTNING ELLER PRODUKTION, RENTER PÅ INVESTERINGER, TAB AF GOODWILL, KAPITALOMKOSTNINGER, OMKOSTNINGER TIL ERSTATNINGSUDSTYR, FACILITETER ELLER TJENESTER, NEDETIDSOMKOSTNINGER ELLER KRAV FRA KUNDER UANSET HVAD DER ER HÅNDT. IPVIDEOS SAMLEDE OG SAMLEDE ANSVAR FOR ALLE KRAV I HENHOLD TIL DENNE GARANTI SKAL VÆRE BEGRÆNSET TIL OG I INTET TILFÆLDE OVERstige DEN BETALTE PRIS FOR PRODUKTET. DISSE BEGRÆNSNINGER PÅ POTENTIELLE FORPLIGTELSER HAR VÆRET EN VÆSENTLIGE BETINGELSE I FORBINDELSE MED PRODUKTPRISEN.

Gældende lov

  • Denne garanti er underlagt og fortolkes i henhold til lovene i staten New York.
  • Denne garanti kan være underlagt IPVideos ændring til enhver tid uden forudgående varsel.

HALO 2C begrænset produktgaranti 2 år

Rev. marts 2021

Varenr. 201903067

*Udvidede garantier er tilgængelige. Kontakt venligst din lokale forhandler eller IPVideo-salgsmedarbejder for mere information.

HALO 3C og 3C-PC - FEM ÅRS BEGRÆNSET PRODUKTGARANTI

Garantidækning
IPVideo garanterer den oprindelige køber (distributøren), at IPVideo-produktet vil være fri for defekter i design, udførelse og materialer under dokumenteret normal brug i en periode på fem (5) år fra datoen for det oprindelige køb ("Garantiperiode"). . Denne garanti gælder også for tilbehør som f.eks. monteringer, hvis det følger med IPVideo-produktet på datoen for det oprindelige køb.

Den oprindelige køber skal uden unødig forsinkelse underrette IPVideo om enhver defekt, der viser sig i IPVideo Produktet i henhold til IPVideos RMA-håndtering, og undladelse heraf medfører, at den oprindelige køber mister retten til at få manglen afhjulpet. En gyldig form for en salgsseddel eller kvittering, der underbygger købet og datoen herfor, skal fremvises for IPVideo inden for garantiperioden for at opnå garantiservice. Den oprindelige købers eneste retsmiddel og IPVideos eneste og eksklusive ansvar er begrænset til, efter IPVideos eget skøn, enten reparation af IPVideo-produktet ved brug af nye eller renoverede reservedele eller udskiftning af produktet. Reparerede produkter eller erstatningsprodukter garanteres i henhold til de heri anførte vilkår i resten af ​​den oprindelige garantiperiode eller halvfems (90) dage, alt efter hvad der er længst. Når et produkt eller en del udskiftes, bliver alle produkter eller dele heraf, der udskiftes, IPVideos ejendom. Denne garanti gælder i alle lande og kan håndhæves ved at kontakte IPVideo Support. For mere information besøg venligst vores websted: www.ipvideocorp.com/support.

Undtagelser og begrænsninger
Denne garanti er betinget af korrekt oplagring, forsendelse og dokumenteret normal brug af IPVideo-produkterne, og gælder specifikt ikke, hvis produktet har fået ændret, skæmmet eller fjernet model- eller serienummeret, eller på defekter, der kan tilskrives (i) ændringer til eller ændringer af produkterne foretaget af enhver anden part end IPVideo, (ii) defekt vedligeholdelse, forkert installation eller fejlbehæftet reparation af enhver anden part end IPVideo, (iii) brug af produkterne til et formål, som de ikke er designet eller beregnet til, (iv ) normal slitage eller forringelse, eller (v) misbrug, misbrug, uagtsomhed eller ulykker.

Garantien gælder ikke for IPVideo-produkter, der er købt "som de er", eller hvor IPVideo, sælgeren eller likvidatoren udtrykkeligt har fraskrevet sig deres garantiforpligtelse vedrørende produktet. Derudover gælder garantien kun for IPVideo-produkter købt hos en autoriseret distributør/forhandler.

DEN OVENSTÅENDE GARANTI ER DEN ENESTE GARANTI, DER GÆLDER MELLEM DEN ORIGINELLE KØBER OG IPVIDEO MED HENSYN TIL IPVIDEO-PRODUKTERNE, OG INGEN ANDRE GARANTIER AF NOGEN ART GÆLDER. I DET MAKSIMALTE OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV, FRASKRIVER IPVIDEO ALLE ANDRE GARANTIER ANDRE END DE UDTRYKKEDE GARANTIER ANGIVET OVENFOR, HAVET LOVBESTEMMET, UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, INKLUSIVE ELLER ELLER ELLER UDTALT . VISSE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE UDELUKKELSE AF GARANTIER SOM ANGIVET HERI. HVIS LOVGIVNING UNDER SÅDANNE JURISDIKTIONER GÆLDER, SÅ ER ALLE UDTRYKKELIGE OG UNDERFORSTÅEDE GARANTIER BEGRÆNSET TIL GARANTIPERIODEN, DER ER IDENTIFICERET OVENFOR, OG ELLER I DET MAKSIMALE OMFANG, LOVEN TILLADER. UNDTAGET SOM ER ANGIVET I DENNE SKRIFTLIGE GARANTI ELLER I DET MINIMUMSTRÆK, DER KRÆVES AF OBLIGATORISK LOV, KAN HVERKEN IPVIDEO ELLER NOGEN AF DETS TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER VÆRE ANSVARLIG FOR NOGEN SÆRLIGE, TILFÆLDELIGE, FØLGELIGE, PUNITIREKTIVERE ELLER PUNITIVE FÆLLESSKABER INDSÆTNING ELLER PRODUKTION, RENTER PÅ INVESTERINGER, TAB AF GOODWILL, KAPITALOMKOSTNINGER, OMKOSTNINGER TIL ERSTATNINGSUDSTYR, FACILITETER ELLER TJENESTER, NEDETIDSOMKOSTNINGER ELLER KRAV FRA KUNDER UANSET HVAD DER ER HÅNDT. IPVIDEOS SAMLEDE OG SAMLEDE ANSVAR FOR ALLE KRAV I HENHOLD TIL DENNE GARANTI SKAL VÆRE BEGRÆNSET TIL OG I INTET TILFÆLDE OVERstige DEN BETALTE PRIS FOR PRODUKTET. DISSE BEGRÆNSNINGER PÅ POTENTIELLE FORPLIGTELSER HAR VÆRET EN VÆSENTLIGE BETINGELSE I FORBINDELSE MED PRODUKTPRISEN.

Gældende lov

  • Denne garanti er underlagt og fortolkes i henhold til lovene i staten New York.
  • Denne garanti kan være underlagt IPVideos ændring til enhver tid uden forudgående varsel.

HALO 3C begrænset produktgaranti 5 år

Rev. maj 2023

*Udvidede garantier er tilgængelige. Kontakt venligst din lokale forhandler eller IPVideo-salgsmedarbejder for mere information.

HALO 3C og 3C-PC - TI ÅRS BEGRÆNSET PRODUKTGARANTI

Garantidækning
IPVideo garanterer den oprindelige køber (distributøren), at IPVideo-produktet vil være fri for defekter i design, udførelse og materialer under dokumenteret normal brug i en periode på ti (10) år fra datoen for det oprindelige køb ("Garantiperiode"). ved køb med 10-årige HALO Cloud-licenser. Denne garanti gælder også for tilbehør som f.eks. monteringer, hvis det følger med IPVideo-produktet på datoen for det oprindelige køb.

Den oprindelige køber skal uden unødig forsinkelse underrette IPVideo om enhver defekt, der optræder i IPVideo-produktet i overensstemmelse med IPVideos RMA-håndtering, og undladelse heraf medfører, at den oprindelige køber mister retten til at få manglen afhjulpet. En gyldig form for en salgsseddel eller kvittering, der underbygger købet og datoen herfor, skal fremvises for IPVideo inden for garantiperioden for at opnå garantiservice. Den oprindelige købers eneste retsmiddel og IPVideos eneste og eksklusive ansvar er begrænset til, efter IPVideos eget skøn, enten reparation af IPVideo-produktet ved hjælp af nye eller renoverede reservedele eller udskiftning af produktet. Reparerede produkter eller erstatningsprodukter garanteres i henhold til de heri anførte vilkår i resten af ​​den oprindelige garantiperiode eller halvfems (90) dage, alt efter hvad der er længst. Når et produkt eller en del udskiftes, bliver alle produkter eller dele heraf, der udskiftes, IPVideos ejendom. Denne garanti gælder i alle lande og kan håndhæves ved at kontakte IPVideo Support. For mere information besøg venligst vores hjemmeside: www.ipvideocorp.com/support.

Undtagelser og begrænsninger
Denne garanti er betinget af korrekt oplagring, forsendelse og dokumenteret normal brug af IPVideo-produkterne, og gælder specifikt ikke, hvis produktet har fået ændret, skæmmet eller fjernet model- eller serienummeret, eller på defekter, der kan tilskrives (i) ændringer til eller ændringer af produkterne foretaget af enhver anden part end IPVideo, (ii) defekt vedligeholdelse, forkert installation eller fejlbehæftet reparation af enhver anden part end IPVideo, (iii) brug af produkterne til et formål, som de ikke er designet eller beregnet til, (iv ) normal slitage eller forringelse, eller (v) misbrug, misbrug, uagtsomhed eller ulykker.

Garantien gælder ikke for IPVideo-produkter, der er købt "som de er", eller hvor IPVideo, sælgeren eller likvidatoren udtrykkeligt har fraskrevet sig deres garantiforpligtelse vedrørende produktet. Derudover gælder garantien kun for IPVideo-produkter købt hos en autoriseret distributør/forhandler. IPVideos produkt iPanic er undtaget fra denne garanti.

DEN OVENSTÅENDE GARANTI ER DEN ENESTE GARANTI, DER GÆLDER MELLEM DEN ORIGINELLE KØBER OG IPVIDEO MED HENSYN TIL IPVIDEO-PRODUKTERNE, OG INGEN ANDRE GARANTIER AF NOGEN ART GÆLDER. I DET MAKSIMALTE OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV, FRASKRIVER IPVIDEO ALLE ANDRE GARANTIER ANDRE END DE UDTRYKKEDE GARANTIER ANGIVET OVENFOR, HAVET LOVBESTEMMET, UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, INKLUSIVE ELLER ELLER ELLER UDTALT . VISSE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE UDELUKKELSE AF GARANTIER SOM ANGIVET HERI. HVIS LOVGIVNING UNDER SÅDANNE JURISDIKTIONER GÆLDER, SÅ ER ALLE UDTRYKKELIGE OG UNDERFORSTÅEDE GARANTIER BEGRÆNSET TIL GARANTIPERIODEN, DER ER IDENTIFICERET OVENFOR, OG ELLER I DET MAKSIMALE OMFANG, LOVEN TILLADER. UNDTAGET SOM ER ANGIVET I DENNE SKRIFTLIGE GARANTI ELLER I DET MINIMUMSTRÆK, DER KRÆVES AF OBLIGATORISK LOV, KAN HVERKEN IPVIDEO ELLER NOGEN AF DETS TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER VÆRE ANSVARLIG FOR NOGEN SÆRLIGE, TILFÆLDELIGE, FØLGELIGE, PUNITIREKTIVERE ELLER PUNITIVE FÆLLESSKABER INDSÆTNING ELLER PRODUKTION, RENTER PÅ INVESTERINGER, TAB AF GOODWILL, KAPITALOMKOSTNINGER, OMKOSTNINGER TIL ERSTATNINGSUDSTYR, FACILITETER ELLER TJENESTER, NEDETIDSOMKOSTNINGER ELLER KRAV FRA KUNDER UANSET HVAD DER ER HÅNDT. IPVIDEOS SAMLEDE OG SAMLEDE ANSVAR FOR ALLE KRAV I HENHOLD TIL DENNE GARANTI SKAL VÆRE BEGRÆNSET TIL OG I INTET TILFÆLDE OVERstige DEN BETALTE PRIS FOR PRODUKTET. DISSE BEGRÆNSNINGER PÅ POTENTIELLE FORPLIGTELSER HAR VÆRET EN VÆSENTLIGE BETINGELSE I FORBINDELSE MED PRODUKTPRISEN.

Gældende lov

  • Denne garanti er underlagt og fortolkes i henhold til lovene i staten New York.
  • Denne garanti kan være underlagt IPVideos ændring til enhver tid uden forudgående varsel.

HALO 3C og 3C-PC begrænset produktgaranti 10 år

Rev. januar 2024